Υγεία

 


Συνάδελφοι
Για την δική σας ενημέρωση και εξυπηρέτηση σας Ανακοινώνουμε τα στοιχεία των ΤΟΜΥ ( Τοπικές Ομάδες Υγείας ) που λειτουργούν στην Νότια Ελλάδα ( 6ης ΥΠΕ )..

Συνέχεια

Advertisements

ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕΠΑ)..

Από 1η Σεπτεμβρίου 2011 καταργήθηκαν όλες οι υγειονομικές επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούσαν στους Φ.Κ.Α., στις Νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους.

Συνέχεια

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ)

 


Με διάταξη νόμου καταργούνται τα έντυπα βιβλιάρια υγείας (ασθενείας) καθόσον έχει θεσπιστεί ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης και καταχώρησης των δεδομένων υγείας στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας

Συνέχεια

Οδηγίες ΕΟΠΥΥ σχετικά με την αποζημίωση δαπανών για μετακινήσεις ασθενών

 

Τους όρους και τις προϋποθέσεις απόδοσης αποζημιώσεων για μετακινήσεις ασθενών και συνοδών αυτών σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας, καθορίζει με απόφαση ο ΕΟΠΥΥ...

Συνέχεια

.. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ..

ΥΓΕΙΑ– Μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή είχε η κοινωνική ενέργεια του συλλόγου μας και από την κοινωνία των Πατρών , για την προληπτική ιατρική  (ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ) – ( πνευμόνων ) που διοργάνωσε για τα Μέλη του και όχι μόνον ..

Συνέχεια

ΥΓΕΙΑ

 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ..

Γνωρίζετε ότι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους οι γυναίκες ζουν περίπου 6 χρόνια περισσότερο από τους άνδρες είναι ότι δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην πρόληψη;  

Συνέχεια