ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Τροπολογία για υπολογισμό της ΕΑΣ και της εισφοράς περίθαλψης για συντάξεις που δεν περικόπτονται από 1/1/2019..

Συνέχεια

Advertisements

Κατατέθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2019

 

Το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε σήμερα, Δευτέρα 1 Οκτωβρίου, προς συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2019.

Συνέχεια

: Φορολογική αντιμετώπιση εξόδων κηδείας που καταβάλλονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς στο προσωπικό τους …

 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν.4172/2013,ο Κ.Φ.Ε. διακρίνει τις ακόλουθες κατηγορίες ακαθάριστων εισοδημάτων: α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, γ) εισόδημα από κεφάλαιο και δ) εισόδημα από υπεραξίαμεταβίβασης κεφαλαίου.

Συνέχεια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΕΑ.ΕΠ

 

Την Πέμπτη 2 Αυγούστου θα δοθούν σε 196.897 δικαιούχους τα ποσά που προκύπτουν από την παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν. 3986/2011 υπέρ του ΑΚΑΓΕ στις επικουρικές τους συντάξεις.

Συνέχεια

 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθμ. 130/2017 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με το εάν η ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα μετά την ενσωμάτωσή της στον .. Συνέχεια

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

 


ΘΕΜΑ: Με αφορμή πλήθος αιτήσεων που υποβάλλουν οι συνταξιούχοι στις υπηρεσίες συντάξεων του ΕΦΚΑ για επιστροφή και διακοπή των επιβληθεισών κρατήσεων (Εισφορά Αλληλεγγύης)….

Συνέχεια