ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

 


Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση   https://www.efka.gov.gr/el

Συνέχεια

Advertisements

(ΕΤΕΑΕΠ )

 

Από την αρχή του έτους το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) εξέδωσε 18.500 αποφάσεις εφάπαξ παροχών, συνολικής δαπάνης 303 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του να σημειώσουν ποσοστιαία μείωση της τάξης του 35%….

Συνέχεια

Εκδόθηκαν 18.500 εφάπαξ από την αρχή του έτους

– Εντός τριμήνου η απονομή τους
Από την αρχή του έτους το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) εξέδωσε 18.500 αποφάσεις εφάπαξ παροχών, συνολικής δαπάνης 303 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του να σημειώσουν ποσοστιαία μείωση της τάξης του 35%.

Συνέχεια

Διορίστηκαν νέοι Διοικητές σε ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ

Εγκρίθηκε σήμερα από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, η πρόταση του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Αναστάσιου Πετρόπουλου για τον διορισμό του Λάμπρου Σέμπου στη θέση του Διοικητή του ΕΦΚΑ και του Νικόλαου Μπρίκη στη θέση του Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ.

Συνέχεια

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).

Συνέχεια