Ε Τ Ε Α . Ε Π

Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών …ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ..

Συνέχεια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

 


Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση   https://www.efka.gov.gr/el

Συνέχεια

(ΕΤΕΑΕΠ )

 

Από την αρχή του έτους το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) εξέδωσε 18.500 αποφάσεις εφάπαξ παροχών, συνολικής δαπάνης 303 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του να σημειώσουν ποσοστιαία μείωση της τάξης του 35%….

Συνέχεια