Γνωστοποίηση των ρυθμίσεων του άρθρου 8 του ν.4578/2018

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση των ρυθμίσεων του άρθρου 8 του ν.4578/2018 (Α΄ 200), σχετικά με την έναρξη και λήξη του συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο ΕΤΕΑΕΠ.

Συνέχεια

Ε Τ Ε Α . Ε Π

Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών …ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ..

Συνέχεια

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

Δελτίο Τύπου        Αθήνα, 24-01-2019

Διεύρυνση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πληροφοριών σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους μέσω της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.),…

Συνέχεια