ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

Επίσκεψη και Ενημέρωση από τον Διοικητή του ΕΤΕΑ.ΕΠ κ. ΝΙΚΟ ΜΠΡΙΚΗ και την Γ. Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας την ΣΤΕΛΛΑ ΒΡΑΚΑ..

Συνέχεια

Advertisements

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Οι αιτήσεις απονομής επικουρικής σύνταξης εξετάζονται από το Ταμείο με κριτήριο την ημερομηνία αποχώρησης από την Υπηρεσία και την τρέχουσα περίοδο εξετάζονται οι υποθέσεις:

Συνέχεια

ΤΑ.Π.Ι.Τ

 

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Ταμείο . Πρόνοιας .Ιδιωτικού . Τομέα ) εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α’/12-05-2016).

Συνέχεια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σε ενημέρωση που είχαμε κατόπιν παρέμβασης του συλλόγου μας , από τον ασφαλιστικό φορέα της επικουρικής σύνταξης ( ΕΤΕΑ.ΕΠ ), όσο αφορά την επιστροφής και απόδοσης των καθυστερούμενων υπέρ του ΑΚΑΓΕ στις Χήρες..

Συνέχεια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΕΑ.ΕΠ

 

Την Πέμπτη 2 Αυγούστου θα δοθούν σε 196.897 δικαιούχους τα ποσά που προκύπτουν από την παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν. 3986/2011 υπέρ του ΑΚΑΓΕ στις επικουρικές τους συντάξεις.

Συνέχεια