Επικουρικές συντάξεις:

 

Καταβολή εφάπαξ έως το τέλος του χρόνουΠότε θα εκκαθαριστούν οι αιτήσεις σε κάθε ταμείο…

Συνέχεια

Advertisements

Καθορισμός ημερομηνίας καταβολής των συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2019 του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).

Αριθμ. Φ.21250/58484/1853
ΦΕΚ B 5358 – 29.11.2018
Καθορισμός ημερομηνίας καταβολής των συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2019 του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).

Συνέχεια

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Οι αιτήσεις απονομής επικουρικής σύνταξης εξετάζονται από το Ταμείο με κριτήριο την ημερομηνία αποχώρησης από την Υπηρεσία και την τρέχουσα περίοδο εξετάζονται οι υποθέσεις:

Συνέχεια

ΤΑ.Π.Ι.Τ

 

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Ταμείο . Πρόνοιας .Ιδιωτικού . Τομέα ) εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α’/12-05-2016).

Συνέχεια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σε ενημέρωση που είχαμε κατόπιν παρέμβασης του συλλόγου μας , από τον ασφαλιστικό φορέα της επικουρικής σύνταξης ( ΕΤΕΑ.ΕΠ ), όσο αφορά την επιστροφής και απόδοσης των καθυστερούμενων υπέρ του ΑΚΑΓΕ στις Χήρες..

Συνέχεια