ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 

ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΦΑΠΑΞ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  ….

  • Οι αιτήσεις απονομής εφάπαξ εξετάζονται από το Ταμείο με κριτήριο την ημερομηνία αποχώρησης από την Υπηρεσία και την τρέχουσα περίοδο εξετάζονται οι υποθέσεις με ημερομηνία 09/2016
  • Οι αιτήσεις απονομής επικουρικής σύνταξης εξετάζονται από το Ταμείο με κριτήριο την ημερομηνία αποχώρησης από την Υπηρεσία και την τρέχουσα περίοδο εξετάζονται οι υποθέσεις:

γήρατος με ημερομηνία 12/2014
αναπηρίας με ημερομηνία 12/2014
θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 12/2014
θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 4/2016 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016

Advertisements