ΈΚΤΑΚΤΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ Προσφυγιές κατά το λάθος τρόπο του υπολογισμού για την παρακράτηση υπέρ της Ειδικής εισφοράς Συνταξιούχων στις Επικουρικές ,η οποία τηρείτε σε λογαριασμό με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια , στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών ( Α.Κ.Α.ΓΕ. ) ΑΠΟΔΩΣΑΝ..

  • Στην Επικουρική του μηνός ΜΑΙΟΥ που θα αποδοθούν στις 3-5-2018 η παρακράτηση υπέρ Ειδικής εισφοράς Συνταξιούχων , Θα παρακρατείτε επί του πραγματικού ποσού της Επικουρικής μετά τον Επαναυπολογισμο της που έχει γίνει μετά τον ν.4387/2016 ..

 

  • Αυτή την διαφορά τον 20-35 ευρώ , παραπάνω θα την επικαρπωθούν όσοι παίρνουν Επικουρική από την ΔΕΗ …

 

  • Όσο για την διαφορά των Αναδρομικών έχουν δρομολογηθεί για το μέλλων ..
Advertisements