ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ…

http://www.efka.gov.gr/_eservices/home.cfm

Βεβαίωση Συντάξεων Για Φορολογική Χρήση

https://apps.ika.gr/eTax/faces/check.xhtml

Μηνιαία Ενημερωτικά Σημειώματα Συντάξεων

https://apps.ika.gr/ePensionStatement/faces/secureAll/index.xhtml

Advertisements