Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Eπικουρικής Σύνταξης

 

Ενημερωτικά Σημειώματα και Ανάλυση Αναπροσαρμογής Επικουρικής Σύνταξης (Ν.4387/16)..


ΕΤΕΑ.ΕΠ
https://www.eteaep.gov.gr/web/

Συνταξιούχων ΕΤΕΑΕΠ – ( ΔΕΗ )
https://etea.gov.gr/reports/users/login

Συνταξιούχων ΕΤΕΑΜ ( ΤΕΑΗΕ )
https://apps.ika.gr/ePensionStatementETEA/

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 20.. – ( ΔΕΗ )
https://www.idika.org.gr/FORB_TEADY/

Βεβαιώσεις φορολογικού έτους 20.. – ( ΤΕΑΗΕ )
https://apps.ika.gr/eTax/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΠΟΝΟΜΩΝ
Ενημέρωση Απονομών – ΕΦΑΠΑΞ
https://www.eteaep.gov.gr/web/

Ενημέρωση Απονομών – Επικουρικών Συντάξεων
https://www.eteaep.gov.gr/web/

Advertisements