ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΦΑΠΑΞ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΦΑΠΑΞ εξετάζονται από το Ταμείο με κριτήριο την ..

ημερομηνία αποχώρησης από την Υπηρεσία και την τρέχουσα περίοδο εξετάζονται οι υποθέσεις με ημερομηνία 04/2016

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ εξετάζονται από το Ταμείο με κριτήριο την ημερομηνία αποχώρησης από την Υπηρεσία και την τρέχουσα περίοδο εξετάζονται οι υποθέσεις:

• γήρατος με ημερομηνία 11/2014
• αναπηρίας με ημερομηνία 11/2014
• θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 11/2014
• θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 12/2015

Advertisements