ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

 


ΘΕΜΑ: Με αφορμή πλήθος αιτήσεων που υποβάλλουν οι συνταξιούχοι στις υπηρεσίες συντάξεων του ΕΦΚΑ για επιστροφή και διακοπή των επιβληθεισών κρατήσεων (Εισφορά Αλληλεγγύης)….

ΕΦΚΑ Γ05/18/423086/2018

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

Advertisements