ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 

Ανακοίνωση
Από 19/12/2016 σας ενημερώνουμε ότι η είσοδος στα ενημερωτικά σημειώματα του ΕΤΕΑΕΠ γίνεται με κωδικούς TAXISNET (μέσω ΓΓΔΕ).
Δεν θα απαιτείται πλέον εγγραφή στο σύστημα Ενημερωτικών Σημειωμάτων.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
https://etea.gov.gr/reports/users/login

Ενημερωτικά Ανάλυσης Αναπροσαρμογής ΕΤΕΑΕΠ από 11/2016
Ενημερωτικά Ανάλυσης Αναπροσαρμογής ΕΤΕΑΜ από 9/2016

Σύνδεση μέσω Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (κωδικοί TAXISNET) – με το
-Username:
Password:

Σύνδεση για παλιούς εγγεγραμμένους που χρησιμοποιούν το Email τους με το
ΑΜΚΑ
Κωδικός –του Email

Εάν είστε συνταξιούχος τέως ΕΤΕΑΜ- ΤΕΑΗΕ
Σύνδεση μέσω εφαρμογής ΙΚΑ (δεν απαιτείται εγγραφή)
Σελίδα εισόδου Ενημερωτικών για συνταξιούχους του ΤΕΑΗΕ
Σημειωμάτων τέως ΕΤΕΑΜ με το    ΑΜ-ΤΕΑΗΕ και το   ΑΜ-ΔΙΑΣ- ΤΕΑΗΕ

Advertisements