ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ-(Για Φορολογική Χρήση)

 

Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Βεβαίωση Συντάξεων (Για Φορολογική Χρήση)».

  • Μέσω της υπηρεσίας αυτής, έχετε τη δυνατότητα πληκτρολογώντας τα απαιτούμενα ασφαλιστικά σας στοιχεία να εκδώσετε τη
    «Βεβαίωση Συντάξεων Για Φορολογική Χρήση».
  • Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες των συνταξιούχων των κάτωθι φορέων που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ:
    ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ(τ. ΕΤΕΑΜ), ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠΙΛΤ, ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΥΔΚΥ, ΤΣΑΥ και ΤΑΠ-ΔΕΗ
    (δηλαδή τα τέσσερα πρώτα ψηφία του Α.Μ. ΔΙΑΣ ειναι 0150, 0151, 0416, 2008, 0164, 0165, 0171, 2080 και 0441αντίστοιχα).

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ – «Βεβαίωση Συντάξεων (Για Φορολογική Χρήση)».

https://apps.ika.gr/eTax/

 

Advertisements