Ε Φ Κ Α

 


ΘΕΜΑ: «Συνυπολογισμός περιόδων ασφάλισης ΒΑΕ και ειδικών κατηγοριών επαγγελμάτων για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.»

ΕΠΕΙΓΟΝ  ΓΕΝΙΚΟ  ΕΓΓΡΑΦΟ

Συνυπολογισμός περιόδων ασφάλισης ΒΑΕ

Advertisements