ΕΦΚΑ

Θ Ε Μ Α : «Ένταξη των τέκνων που φοιτούν στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας»στους δικαιούχους σύνταξης λόγω θανάτου …..


Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4499/2017

Η εγκύκλιος 6/2018

«Ένταξη των τέκνων που φοιτούν στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη

 

Advertisements