ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΦΑΠΑΞ & ΕΠΙΚΗΡΙΚΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ – ΚΑΠΔΕΗ – ΤΑΥΤΕΚΩ –

  • Οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ απονομής ΕΦΑΠΑΞ εξετάζονται από το Ταμείο με κριτήριο την ημερομηνία αποχώρησης από την Υπηρεσία και την τρέχουσα περίοδο εξετάζονται οι υποθέσεις με ημερομηνία 01/2016

 

  • Οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ απονομής ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ σύνταξης εξετάζονται από το Ταμείο με κριτήριο την ημερομηνία αποχώρησης από την Υπηρεσία και την τρέχουσα περίοδο εξετάζονται οι υποθέσεις:
    ΓΗΡΑΤΟΣ με ημερομηνία 11/2014
    ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ με ημερομηνία 11/2014
    ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ με ημερομηνία 11/2014
    ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ με ημερομηνία 12/2015 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016
Advertisements