Ανακοίνωση – Διευκρίνηση


Προσοχή …… Προσοχή
Ενστάσεις  – Αιτήσεις  προς –  ΕΤΕΑ.ΕΠ –  ΕΦΚΑ

Συνάδελφοι:

  •   Εκτός από την πιλοτική Δίκη που έχει κάνει η ΠΟΣ ΔΕΗ στο ΣΤΕ για τις παράνομες κρατήσεις κύριας και επικουρικής   σύνταξης για την  (Εισφορά Αλληλεγγύης  Συνταξιούχων ) 

    1)    Πρέπει όλα τα μέλη  μας που έπαιρναν κύρια σύνταξη  πάνω από 1400€  μεικτά να κάνουν ένσταση στον ΕΦΚΑ – ΚΑΠ/ΔΕΗ

    2)    Πρέπει όλα τα μέλη μας που έπαιρναν επικουρική Σύνταξη πάνω από 300€ μεικτά να κάνουν ένσταση  ΕΤΕΑΕΠ.

    3)     Όλοι οι συνάδελφοι να αποταθούν στους κατά τόπους αντιπροσώπους του συλλόγου μας για να προμηθευτούν τις ενστάσεις και να ενημερωθούν

     Όλοι οι συνάδελφοι δεν θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση
Ενημερωθείτε σωστά από το σύλλογο μας

ΈΝΣΤΑΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ
ΕΤΕΑ.ΕΠ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ )

ΕΝΣΤΑΣΗ – ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων στην Κύρια Σύνταξη ..

ΈΝΣΤΑΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΦΚΑ
(Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών ΔΕΗ )

ΕΝΣΤΑΣΗ – ΕΦΚΑ

Advertisements