Δυνατότητα καταβολής μειωμένης εισφοράς κλάδου σύνταξης κατά 50% για ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης ..

 

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016»..


Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Α85/12-5-2016 έχει δημοσιευθεί ο νόμος 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιχνιδιών και άλλες διατάξεις».

Με την διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 39 του εν λόγω νόμου, παρέχεται η δυνατότητα σε ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης, να καταβάλλουν μειωμένη εισφορά κλάδου σύνταξης κατά 50%.

Ειδικότερα για την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 39 σας γνωρίζουμε τα εξής:

ΑΔΑ: Ω4ΣΞ465Θ1Ω-915
Αρ. Πρωτ.: Φ10042/οικ. 5472/128

μειωμένης εισφοράς κλάδου σύνταξης κατά 50%

Advertisements