ΕΦΚΑ:

 

Ποιοι μπορούν να παρουν προσωρινή σύνταξη με ηλεκτρονική αίτηση…

Τις νέες ρυθμίσεις για την χορήγηση προσωρινής σύνταξης για αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά για όλες τις κατηγορίες συνταξιοδότησης από τον ΕΦΚΑ (εξ ιδίου δικαιώματος, λόγω ανικανότητας – αναπηρίας, εκ μεταβιβάσεως λόγω θανάτου) καθορίζει με εγκύκλιο του ο Διοικητής του ΕΦΚΑ κ. Μπακαλέξης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗ

προσωρινή σύνταξη με ηλεκτρονική αίτηση

Advertisements