ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Χήρας /ου.

Με έγγραφο του ΕΤΕΑ.ΕΠ , απάντησε στο αίτημα του συλλόγου μας , για την έγκυρη και σωστή διαδικασία της επαναχορήγηση επικουρικής σύνταξης χήρας /ου….

Θέμα : ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΗΡΑΣ /ΟΥ.

Advertisements