Αυξήσεις μισθών στους συμβασιούχους ανακοίνωσε η ΔΕΗ

 

Aυξήσεις  στις αποδοχές των συμβασιούχων προχώρησε η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, ενώ, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, όσοι εκ των εργαζόμενων προσλήφθηκαν από τον Μάιο του 2017 θα λάβουν αναδρομικά για έκαστο των μηνών απασχόλησής τους έως 31.12.2017 τριάντα ευρώ.

  • Σύμφωνα με ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ “ στο μέτρο των υφιστάμενων δυνατοτήτων, ως έμπρακτη αναγνώριση του έργου που προσφέρουν οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου οχτάμηνης διάρκειας”, αποφάσισε την αναπροσαρμογή των μηνιαίων αποδοχών.

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΕΞΗΣ:

OΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ, ΑΠΟ 1.1.2018, ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ:

  • Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θα λαμβάνουν μηνιαίο μισθό (μικτά) 700 ευρώ, αντί 644,69 ευρώ
  • Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εκτός τεχνιτών) 750 ευρώ, αντί 685,71 ευρώ
  • Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (τεχνιτών) 800 Ευρώ, αντί 750,18 ευρώ
  • Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 850 Ευρώ, αντί 791,21 ευρώ
    Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 900 Ευρώ αντί 826,37 ευρώ και
    Διπλωματούχων Μηχανικών ΠΕ 1050 Ευρώ αντί 949,45 ευρώ.
  • Κατά τα λοιπά (επιδόματα εορτών – αδείας, προσαυξήσεις λόγω προϋπηρεσίας) εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Advertisements