Ε.Τ.Ε.Α.ΕΠ

 

Ενημέρωση Απονομών Εφάπαξ & Επικουρικών Συντάξεων

  • Οι αιτήσεις απονομής εφάπαξ εξετάζονται από το Ταμείο με κριτήριο την ημερομηνία αποχώρησης από την Υπηρεσία και την τρέχουσα περίοδο εξετάζονται οι υποθέσεις με ημερομηνία 12/2015
  • Οι Επικουρικής σύνταξης εξετάζονται από το Ταμείο με κριτήριο την ημερομηνία αποχώρησης από την Υπηρεσία και την τρέχουσα περίοδο εξετάζονται οι υποθέσεις:

• Γήρατος με ημερομηνία 11/2014
• Αναπηρίας με ημερομηνία 11/2014
• Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 11/2014

Advertisements