Η κατάργηση της έκπτωσης 1,5 τοις εκατό από το 2018..

 

Συνάδελφοι :
Στην Σύνταξη του Μηνός Ιανουαρίου 2018 , όσο στην Κύρια αλλά και στην Επικουρική , θα παρατηρήσετε μια μείωση στο Πληρωτέο ποσό αναλόγως του ποσού της σύνταξης από 0- 4 ευρώ , και Αύξηση του ποσού παρακράτηση της Εφορίας ..


Αυτό οφείλετε διότι καταργείτε από το 2018 ο υπολογισμός τις παρακράτησης του φόρου στο ποσό στην σύνταξη που ήταν 98,5%  , και με τα σημερινά δεδομένα από την 1 – 1 – 2018   θα υπολογίζεται στο 100% ..

Σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του άρθρου 69 του ν.4472/2017 η παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 καταργείται. Η κατάργηση αυτή ισχύει για παρακρατήσεις σε εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2018 και εφεξής, σύμφωνα με την παρ. 4 του ν.4472/2017.

Όπως είναι γνωστό η παράγραφος 3 του άρθρου 60 όριζε:

«Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μειώνεται κατά ποσοστό ενάμισι τοις εκατό (1,5%) κατά την παρακράτησή του.»

Αναλυτικά οι επιβαρύνσεις το Χρόνο στους μισθωτούς και Συνταξιούχους ανά κλιμάκιο εισοδήματος έχει ως εξής:

ν.4472/2017.

2017-05-19 Νόμος 4472_2017 ΦΕΚ Α 74 -μισθολόγιο ΑΕΙ

 

Advertisements