Βελτιωτικές μεταβολές στη σύνταξη λόγω θανάτου .

Συγκεκριμένα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις που ανατρέχουν στην 13.5.2016 ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4387/2016 και καταλαμβάνουν δικαιούχους σύνταξης θανάτου που έχει επέλθει από την ανωτέρω ημερομηνία και εφεξής, ορίζονται τα ακόλουθα :

Φ.80000/οικ.58727/74/Δ29.17

Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 1 ν. 4499/2017

σύνταξης λόγω θανάτου ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης διαμορφώνεται ως εξής

Advertisements