«Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α.».

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές Οργανικές Μονάδες του ΕΦΚΑ..

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κάνιγγος 29, Τ.Κ. 10110 Αθήνα
2. Υποομάδα Έργου Συντάξεων ΕΦΚΑ Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα
3. “ΙΡΙΔΑ” Κολοκοτρώνη 4, Τ.Κ. 10561 Αθήνα..

ΓΕΝΙΚΟ      ΕΓΓΡΑΦΟ

«Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του

Advertisements