Ο συνταξιοδοτικός χάρτης της Ευρώπης.

.

Ποιες είναι οι διαφορές και ποιες οι ομοιότητες των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

* ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ..

Συνέχεια

Advertisements

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 137/13.9.2017, τεύχος Α΄, δημοσιεύθηκε ο νόμος 4488 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις», με το άρθρο 16 του οποίου τροποποιείται το άρθρο 42 του ν. 4052/2012 (Α΄41).

Συνέχεια

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
Από το ( Τ.Α.Π.-ΔΕΗ ) τομέας ασφάλισης Προσωπικού , ΔΕΗ , στην Αίτηση για το Κληρονομικό Δικαίωμα , από την επιστροφή των παράνομων παρακρατηθέντων υπέρ του ΕΟΠΥΥ για τις Χήρες και τους Δικαιούχους Μερίσματος προσετέθησαν , άλλα τρία ( 3 ) Δικαιολογητικά..

Συνέχεια