ΕΚΤΑΚΤΟ !!

 

ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ – [ τα ποσά που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων αποδίδονται στους νόμιμους κληρονόμους ]

  • Ο Σύλλογος μας σας κάνει γνωστό την εγκύκλιο(ΑΔΑ:ΩΠ57465Θ1Ω-ΛΕ1 ) που εξέδωσε ο Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αφού δημοσιεύτηκε ο νόμος 4501/2017 όπου στις διατάξεις του άρθρου 2 ορίζεται ότι τα ποσά που παρακρατήθηκαν, για τη μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων, από τις συντάξεις που καταβλήθηκαν κατά το διάστημα από 1/1/2012 έως 30/6/2016 και υπολογίστηκαν επί του ακαθάριστου ποσού μηνιαίας κύριας σύνταξης ή προσυνταξιοδοτικής παροχής, χωρίς την αφαίρεση των ποσών που αντιστοιχούν στις περικοπές των συντάξεων βάσει των νόμων 4024/2011 (Α’226), 4051/2012 (Α’40) και 4093/2012 (Α’222) και της κ.υ.α. 476/2012 (Β’499) επιστρέφονται άτοκα στους δικαιούχους.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Ειδικά για περιπτώσεις θανόντων συνταξιούχων κατά το ανωτέρω διάστημα, τα ποσά που παρακρατήθηκαν αποδίδονται στους νόμιμους κληρονόμους, μετά από αίτησή που υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. και θα ακολουθήσουν διευκρινήσεις από το Υπουργείο για περεταίρω Δικαιολογητικά.

Οι  Ενδιαφερόμενοι   Επικοινωνήστε με  τον  Σύλλογο ..

ΤΟ Δ/Σ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Advertisements