ΕΚΤΑΚΤΟ – ΕΚΤΑΚΤΟ

 

Συνάδελφοι
Πιστώθηκαν στον Ατομικό λογαριασμό Τραπέζης  ΕΚΤΟΣ σύνταξης


Η Επιστροφή από τις παράνομες κρατήσεις του 6% υπέρ του ΕΟΠΥΥ..

ΟΙ Τιμές  που  πιστώθηκαν  είναι  αναλόγως  των  Ατομικών  Παρακρατηθέντων υπερ  του ΕΟΠΥΥ ..

Advertisements